ถนนเศรษฐกิจ หลังคา พียู โฟม

วัดท่าไม้ หลังคากันสาด โปร่งแสง 

ตำบลคลองตัน แผ่นใส สีขาวขุ่น 

 ตำบลยกกระบัตร แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลสวนส้ม หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลหนองบัว หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลหนองสองห้อง แผ่นใส สีใสกระจก

 ตำบลหลักสอง แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

 ตำบลหลักสาม หลังคา พียู โฟม