Posted on Leave a comment

ต่อเติมบ้าน ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท เจ้าของสโลแกน “‎สั่งแผ่นเดียว เราก็ทำ * ซื้อแผ่นเดียว เราก็ขาย”  ผลิตหลังคาเมทัลชีท กันสาดโค้งปลาย ให้ ช่างศราวุฒิ ต่อเติมบ้าน ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

Continue reading ต่อเติมบ้าน ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

Posted on Leave a comment

เขตตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่รอบนอกทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเรียกว่า “ฝั่งธนบุรี” ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย แต่ปัจจุบัน พื้นที่เกษตรกรรมกำลังลดลงไปมากจากการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการสร้างเส้นทางคมนาคม

Continue reading เขตตลิ่งชัน

Posted on Leave a comment

หลังคาเมทัลชีท ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาถนนเพชรเกษม ตั้งอยู่ปากซอย เพชรเกษม 77/1 เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียว เราก็ขาย” ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีท และะจัดส่ง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นครปฐม และสมุทรสาคร

Continue reading หลังคาเมทัลชีท ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

Posted on Leave a comment

ถนนเพชรเกษม

ถนนเพชรเกษม
ถนนเพชรเกษม

ถนนเพชรเกษม (อักษรโรมัน: Thanon Phet Kasem) ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร–จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานของประเทศไทย ที่มีเส้นทางมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย มีระยะทาง 1277.512 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงหรือถนนสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย[1][2] ถนนเพชรเกษมมีเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บริเวณเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เชื่อมต่อกับทางพิเศษเหนือ–ใต้ สายเหนือ ที่เมืองบูกิตกายูฮีตัม รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย บางช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 123 Continue reading ถนนเพชรเกษม

Posted on Leave a comment

เขตหนองแขม

เขตหนองแขม
เขตหนองแขม

เขตหนองแขม เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่ชั้นใน มีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น พื้นที่การเกษตรจึงเริ่มถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรร

Continue reading เขตหนองแขม

Posted on Leave a comment

ต่อเติมหลังคาตึก ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขตหนองแขม

เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท  เจ้าของสโลแกน “‎แผ่นเดียวเราก็ขาย”  ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้ช่างมานพ ไปต่อเติมหลังคาตึก ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขตหนองแขม

Continue reading ต่อเติมหลังคาตึก ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขตหนองแขม

Posted on Leave a comment

ทำหลังคาออฟฟิส ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ เขตหนองแขม

เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียวก็ขาย ”  ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้ช่างสมัคร ไปทำหลังคาออฟฟิส ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ(thanon liap khlongphasi Chareon fang nuea) เขตหนองแขม

Continue reading ทำหลังคาออฟฟิส ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ เขตหนองแขม

Posted on Leave a comment

ทำออฟฟิส ถนนพุทธมณฑล สาย 3 เขตหนองแขม

เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท  เจ้าของสโลแกน “‎สั่งแผ่นเดียว เราก็ทำ ซื้อแผ่นเดียวเราก็ขาย”  ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้คุณอร ถนนพุทธมณฑล สาย 3 เขตหนองแขม ทำออฟฟิส

Continue reading ทำออฟฟิส ถนนพุทธมณฑล สาย 3 เขตหนองแขม

Posted on Leave a comment

ทำรั้ว ถนนทวีวัฒนา เขตหนองแขม

เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท   ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้บริษัท เลิศล้ำ ไปทำรั้ว ถนนทวีวัฒนา เขตหนองแขม Continue reading ทำรั้ว ถนนทวีวัฒนา เขตหนองแขม

Posted on Leave a comment

มุงหลังคาบ้านพัก ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท  ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้ช่างบอล ไปมุงหลังคาบ้านพัก ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

Continue reading มุงหลังคาบ้านพัก ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม