ยึดแบบรีดตะเข็บ

.

LYSAGHT® 360 SEAM

LYSAGHT® 360 SEAM™ เป็นแผ่นหลังคาระบบ standing seam ที่มีรูปลอนสวยงาม น้ำหนักเบา ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการออกแบบได้หลากหลาย รูปแบบ สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นตรง แผ่นดัดโค้งหรือแผ่นเรียว ทำให้มีรูปทรงอาคารที่ทันสมัยโดดเด่นกว่าใคร

.

LYSAGHT® 360 SELECT SEAM

LYSAGHT 360 Select Seam™ เป็นแผ่นหลังคาที่สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังคงไว้ซึ่งความสวยงามตามแบบฉบับของหลังคาระบบ Standing Seam ไม่มีแผ่นครอบสันลอน สามารถติดตั้งและแก้ไขได้ง่าย เหมาะสำหรับงานหลังคาและผนังแผ่นเรียบโดยเฉพาะ ประยุกต์งานได้หลากหลายรูปแบบ

.

LYSAGHT® LOCKED SEAM®

เป็นแผ่นหลังคาระบบ Standing Seam ที่มีรูปลอนสวยงามน้ำหนักเบา ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการออกแบบทางสถาปัตยกรรม สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นตรง แผ่นดัดโค้งหรือแผ่นเรียว ทำให้มีรูปทรงอาคารที่ทันสมัยโดดเด่นกว่าใคร

.

LYSAGHT® SELECT SEAM® II

เป็นแผ่นหลังคาที่สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังคงไว้ซึ่งความสวยงามตามแบบฉบับของหลังคาระบบStanding Seam ด้วยความสูงลอนที่ 25 มม. และไม่มีแผ่นครอบสันลอนจึงสามารถป้องกันน้ำรั่วได้ดียิ่งขึ้น สามารถติดตั้งและแก้ไขได้ง่าย เหมาะสำหรับงานหลังคาและผนังแผ่นเรียบโดยเฉพาะ

.

LYSAGHT® ZIPDEK®

เป็นแผ่นหลังคารุ่นใหม่ในระบบ Standing Seam ติดตั้งได้ทั้งในระบบ Single Skin โดยไม่จำเป็นต้องมีวัสดุรองรับและระบบ double skin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและการลดเสียงรบกวน นอกจากนั้น LYSAGHT® ZIPDEK®ยังสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นตรง (Straight Sheet) แผ่นโค้งคว่ำ(Convex Curved Sheet) แผ่นเรียว (Tapered Sheet)ช่วยให้สถาปนิกสามารถออกแบบอาคารด้วยรูปทรงที่ทันสมัยและหลากหลายยิ่งขึ้น

.

LYSAGHT®SEAMLINE

LYS4GHT® SEAMLINE 65 Standing Seam เป็นนวัตกรรมใหม่ของหลังคาระบบ การรีดตะเข็บแบบ 360องศา มีความสูงลอน 65 มม.จึงรองรับการระบายน้ำได้ดี ยึดติดกับโครงสร้างหลังคาด้วยการใช้ขายึดพิเศษ ที่มีความแข็งแรง ปลอดจากปัญหา หลังคารั่วซึม แผ่นหลังคาวางพาดความยาวได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องต่อแผ่น เพื่อเป็นทางเลือกระบบใหม่ สำหรับโครงการ อุตสาหกรรมและเชิงพานิชย์ขนาดใหญ่