Category Archives: แขวงศาลาธรรมสพน์

แขวงศาลาธรรมสพน์

แขวงศาลาธรรมสพน์ is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the keyword name in category.

แขวงศาลาธรรมสพน์ (Khwaeng Sala Thammasop) is one of 2 sub-districts of เขตทวีวัฒนา (Thawi Watthana District).

เขตทวีวัฒนา (Thawi Watthana District) is one of 50 districts of Bangkok, Thailand.

แขวงศาลาธรรมสพน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

แขวงศาลาธรรมสพน์
Khwaeng Sala Thammasop
สถิติ
กรุงเทพมหานคร
เขต: ทวีวัฒนา
พื้นที่: 28.698 ตร.กม.[1]
ประชากร: 55,052 คน[2] (พ.ศ. 2558)
ความหนาแน่น: 1,918.32 คน/ตร.กม.
รหัสไปรษณีย์: 10170
รหัสทางภูมิศาสตร์: 104802

ศาลาธรรมสพน์ [สา-ลา-ทำ-มะ-สบ][3] เป็นแขวงแขวงหนึ่งในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานเขตที่อยู่อาศัย ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้ท้องที่แขวงนี้เป็นพื้นที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) และพื้นที่สีขาวทแยงเขียว (ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงศาลาธรรมสพน์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ด้านเหนือของเขตทวีวัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[4]

เขตทวีวัฒนา เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีลำคลองหลายสายที่สามารถนำน้ำไปใช้ในการทำสวนผลไม้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่เกษตรเหล่านั้นกำลังถูกแทนที่ทีละน้อยด้วยโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเรียงรายอยู่ตามถนนสายหลักในพื้นที่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

สำนักงานเขตทวีวัฒนาตั้งชื่อตามคลองทวีวัฒนา เป็นคลองที่มีความยาวมาก ไหลผ่านพื้นที่ของเขตในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติศาสตร์[แก้]

โดยเริ่มแรกนั้น ท้องที่เขตทวีวัฒนาอยู่ในการปกครองของอำเภอตลิ่งชันของจังหวัดธนบุรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของตำบลศาลาธรรมสพน์ (เดิมเรียกว่าตำบลศาลาทำศพ) เนื่องจากตำบลนี้มีอาณาเขตกว้างขวางและมีประชากรเพิ่มขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้โอนพื้นที่ 7 หมู่บ้านทางทิศใต้ของตำบลนี้มาจัดตั้งเป็น ตำบลทวีวัฒนา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500

ภายหลังได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และต่อมาเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกตำบลและอำเภอใหม่ ตำบลทวีวัฒนาจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ต่อมาท้องที่แขวงทวีวัฒนาและแขวงศาลาธรรมสพน์ (รวมกับท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางพรม และแขวงบางเชือกหนัง เฉพาะทางฟากตะวันตกของถนนกาญจนาภิเษก) ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตตลิ่งชันและจัดตั้งเขตทวีวัฒนา มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตทวีวัฒนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง[3] ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
ทวีวัฒนา Thawi Watthana
21.521
22,878
8,825
1,063.05
ศาลาธรรมสพน์ Sala Thammasop
28.698
55,516
24,545
1,934.49
ทั้งหมด
50.219
78,394
33,370
1,561.04

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักในพื้นที่เขตทวีวัฒนาได้แก่

 1. ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่คลองบางเชือกหนังถึงคลองมหาสวัสดิ์ (สุดเขตกรุงเทพมหานคร)
 2. ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่ต่างระดับฉิมพลีจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร
 3. ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
 4. ถนนอุทยาน ตั้งแต่แยกอุทยานจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร
 5. ถนนพุทธมณฑล สาย 2
 6. ถนนพุทธมณฑล สาย 3
 7. ถนนทวีวัฒนา
 8. ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก
 9. ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4

ส่วนถนนสายรอง ได้แก่

 1. ถนนศาลาธรรมสพน์
 2. ถนนสวนผัก

การคมนาคมทางรถไฟ[แก้]

ขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

วัด[แก้]

 • วัดปุรณาวาส
 • วัดโกมุทพุทธรังสี
 • วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
 • มูลนิธิหลวงพ่อเทียน แขวงทวีวัฒนา
 • สถานปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน (หมออุดม ธรรมวิมุติ) แขวงทวีวัฒนา

สถานที่สำคัญ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. สืบค้น 3 มกราคม 2562.
 2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตตลิ่งชัน และตั้งเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 3.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
 4.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แขวงศาลาธรรมสพน์ หลังคากันสาด โปร่งแสง 

ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ติดตั้งหลังคาหน้าบ้าน

ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ติดตั้งหลังค […]

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 (PK 96)

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1   ผู้ผลิตและจำหน่ายหลังคา […]

คลองทวีวัฒนาซอย 25 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ทำรั้วบ้าน

คลองทวีวัฒนาซอย 25 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ทำรั้วบ […]

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 (77)

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1   ผู้ผลิตและจำหน่ายหลังคา […]

พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ทำหลังคาที่จอดรถ

พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ทำหลังคาที่จ […]

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 (55)

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1   ผู้ผลิตและจำหน่ายหลังคา […]

ซอยทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ทำหลังคาที่จอดรถ เมทัลชีท

metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal sheet หลังคาเหล็ก […]

Call Now Button