Category Archives: ถนนจรัญสนิทวงศ์

ถนนจรัญสนิทวงศ์

ถนนจรัญสนิทวงศ์  is position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นถนนสายหลักเส้นหนึ่งในเขต บางพลัด (Khet Bang Phlat)

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

“บางพลัด” เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ดูที่ สถานีบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตบางพลัด
Cquote1.png พระแซกคำล้ำค่า แข่งเรือพายเจ้าพระยา
งามสง่าพระราม 8
Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตบางพลัด
อักษรโรมัน Khet Bang Phlat
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1025
รหัสไปรษณีย์ 10700
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 11.360 ตร.กม.
ประชากร 92,325[1] คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 8,127.20 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
พิกัด 13°47′38″N 100°30′18″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2424 3777
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตบางพลัด
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขต บางพลัด เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เดิมถือเป็นพื้นที่รอบนอก แต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าและแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน

เอ็มเค เมทัลชีท

ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา

“บางพลัด” เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ดูที่ สถานีบางพลัด
เขตบางพลัด
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตบางพลัด
คำขวัญ: พระแซกคำล้ำค่า แข่งเรือพายเจ้าพระยา
งามสง่าพระราม 8
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′38″N 100°30′18″E
อักษรไทย เขตบางพลัด
อักษรโรมัน Khet Bang Phlat
พื้นที่
 • ทั้งหมด 11.360 ตร.กม. (4.386 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด 91,278[1]
 • ความหนาแน่น 8,035.03 คน/ตร.กม. (20,810.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 10700
รหัสภูมิศาสตร์ 1025
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/bangphlat
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตบางพลัด เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เดิมถือเป็นพื้นที่รอบนอก แต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าและแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

มีข้อสันนิษฐานว่าชื่อ “บางพลัด” หมายถึง การพลัดหลงหรือหลงถิ่น เชื่อว่ามาจากเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 เมื่อผู้คนอพยพหนีลงมาสู่ที่นี่ได้พลัดหลงหรือหลงหายกัน เนื่องจากมีลำคลอง ลำประโดง และมีสวนแน่นขนัด ทำให้ผู้ที่เข้ามาในละแวกนี้มักจะเกิดการพลัดหลงเข้าออกไม่ถูกอยู่บ่อยครั้ง[2] ซึ่งนามเช่นนี้มีความหมายในเชิงไม่เป็นมงคลในความเชื่อ จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเป็น “บางภัทร์” ใน พ.ศ. 2545 แต่ที่สุดก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด[3]

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมเขตบางพลัดมีฐานะเป็นอำเภอชั้นในอำเภอหนึ่งของพระนคร มีชื่อว่า อำเภอบางพลัด ต่อมาถูกลดฐานะเป็น ตำบลบางพลัด ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตำบลบางพลัดจึงเปลี่ยนฐานะเป็น แขวงบางพลัด ขึ้นกับเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดตั้งที่ทำการแขวงบางพลัดโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดบางพลัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อยในขนะนั้น[4]

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสำนักงานเขตบางกอกน้อย สาขาบางพลัด ขึ้นดูแลพื้นที่แขวงบางพลัด บางอ้อ บางบำหรุ และบางยี่ขัน ซึ่งต่อมาท้องที่ทั้ง 4 แขวงนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็น เขตบางพลัด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและจัดตั้งเขตบางพลัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางพลัด โดยตัดพื้นที่แขวงบางบำหรุและบางยี่ขัน เฉพาะส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ของถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับไปเป็นพื้นที่ในการปกครองของเขตบางกอกน้อยอีกครั้ง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ทัศนียภาพในเขตบางพลัด

เขตบางพลัดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
บางพลัด Bang Phlat
3.296
23,311
9,443
7,072.51
บางอ้อ Bang O
2.846
24,708
13,718
8,681.65
บางบำหรุ Bang Bamru
2.332
18,514
13,073
7,939.10
บางยี่ขัน Bang Yi Khan
2.886
24,745
17,422
8,574.15
ทั้งหมด
11.360
91,278
53,656
8,035.03

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลัก
ทางสายรองและทางลัด
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่สำคัญ[แก้]

ศาสนสถาน[แก้]

วัด[แก้]

เขตบางพลัดมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก จึงมีการสร้างวัดเป็นจำนวนไม่น้อย แบ่งเป็นวัด 23 วัด

มัสยิด[แก้]

  • มัสยิดบางอ้อ
  • มัสยิดดารุลอิหซาน

ศาลเจ้า[แก้]

  • ศาลเจ้าปุงเท่ากง
  • ศาลเจ้าพ่อเสือ

ถนนจรัญสนิทวงศ์ หลังคา พียู ลายไม้

จรัลสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด ทำหลังคาที่จอดรถ

จรัลสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด ทำหลังคาที่จอดรถ   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1  ผู้ผลิตและจำหน่าย ‎แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท เมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง เหล็กโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณต่างๆ  เจ้าของสโลแกน “‎แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้คุณเพิ่มวุฒิ ไปทำหลังคาที่จอดรถ ที่จรัลสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา […]

หลังวัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด ทำหลังคาห้องครัว

หลังวัดบวรมงคลราชวรวิหาร  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด ทำหลังคาห้องครัว   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1  ผู้ผลิตและจำหน่าย ‎แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท เมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง เหล็กโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณต่างๆ  เจ้าของสโลแกน “‎แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตหลังคาเมทัลชีท ให้คุณวาสนา ไปทำหลังคาห้องครัว ที่หลังวัดบวรมงคลราชวรวิหาร  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด นนทบุรี   เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย ต่างก็ “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal […]

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 (PK 70)

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1   ผู้ผลิตและจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีท เมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง พร้อมบริการพับครอบเมทัลชีททุกแบบ เหล็กโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณต่างๆ แม่นยำและให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว คุณภาพเหนือมาตรฐาน เรามีพร้อมทั้งลูกหมุนระบายอากาศ แผ่นใส-ขาวขุ่น แผ่นใส-สีใส และสกรูหลายขนาดให้เลือก สำหรับยิงแผ่นเมทัลชีทและครอบข้างต่างๆ  เหล็กโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณต่างๆ   (PK 70)   หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช่างรับเหมาหลังคาเหล็กให้บริการ   สนใจขอข้อมูล metal sheet หลังคา กันสาด หลังคาmetal sheet หลังคาเหล็ก หลังคาโรงรถ โครงหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท หลังคาเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท ราคาหลังคาเมทัลชีท หลังคาเมทัลชีทราคา เมทัลชีทราคา แผ่นเมทัลชีท แบบหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศ แผ่นใส เหล็กโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณต่างๆ   โปรดติดต่อ เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม […]

Call Now Button