Category Archives: แขวงบางยี่เรือ

แขวงบางยี่เรือ

แขวงบางยี่เรือ is position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the keyword name in category.

แขวงบางยี่เรือ (Khwaeng Bang yi Ruea) is one of 5 districts of เขตธนบุรี (Thon Buri District).

เขตธนบุรี (Thon Buri District) is one of 50 districts of Bangkok, Thailand.

แขวงบางยี่เรือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

แขวงบางยี่เรือ
Khwaeng Bang Yi Ruea
สถิติ
กรุงเทพมหานคร
เขต: ธนบุรี
พื้นที่: 1.523 ตร.กม.[1]
ประชากร: 21,543 (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น: 14,145.10 คน/ตร.กม.
รหัสไปรษณีย์: 10600
รหัสทางภูมิศาสตร์: 10150

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่

บางยี่เรือ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โดยชื่อ “บางยี่เรือ” เป็นคำที่เรียกเพี้ยนมาจากคำว่า “บังยิงเรือ” สืบเนื่องจากพื้นที่นี้ในอดีต ก่อนการสถาปนากรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่นาน พระองค์ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นตำบลดักซุ่มยิงเรือพม่าในสงครามคราวกู้เอกราช เนื่องจากเป็นพื้นที่ ๆ มีชัยภูมิเหมาะสม เพราะอยู่ติดริมน้ำ คือ คลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน), คลองบางน้ำชน และคลองท่าพระ โดยมีชาวมอญหรือรามัญที่หลบหนีกองทัพพม่ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และปลูกบ้านเรือนอยู่แถบนี้เป็นกำลังสำคัญให้การช่วยเหลือด้วย [2]

ต่อมาในกรุงรัตนโกสินทร์ บางยี่เรือมีฐานะเป็นอำเภอ ขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี เดิมมีชื่อว่า “อำเภอราชคฤห์” ได้เปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2459 ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ โดยอำเภอบางยี่เรือนั้นมีพื้นที่ติดกับจังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นศูนย์การการค้าขายใกล้เคียงกับจังหวัดพระนคร ด้วยความนิยมที่เรียกอำเภอที่เป็นที่ตั้งจังหวัดว่า อำเภอเมือง จึงเรียกอำเภอธนบุรี ว่า “อำเภอเมือง จังหวัดธนบุรี” ด้วยความที่เคยเป็นราชธานีมาก่อน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงไดเ้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางยี่เรือ เป็น “อำเภอธนบุรี” เมื่อปี พ.ศ. 2482 และได้รับการปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นแขวงในที่สุด ดังในปัจจุบัน[3]

เขตธนบุรี เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เขตธนบุรีเดิมมีฐานะเป็นอำเภอชั้นในขึ้นกับกรมนครบาล ตั้งที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ของวัดราชคฤห์ จึงเรียกอำเภอนี้ว่า อำเภอราชคฤห์ (ปัจจุบันสำนักงานเขตย้ายมาตั้งอยู่บริเวณวัดเวฬุราชิณ) ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ได้มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนชื่ออำเภอราชคฤห์เป็น อำเภอบางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี เนื่องจากมีที่ตั้งอำเภออยู่ในเขตตำบลบางยี่เรือ

ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการยุบจังหวัดธนบุรีรวมกับจังหวัดพระนครให้มีฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ดังนั้น เพื่อรักษาคำว่า “ธนบุรี” ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ประกอบกับอำเภอบางยี่เรือนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดธนบุรีด้วย จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางยี่เรือเป็น อำเภอธนบุรี ขึ้นกับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตธนบุรี ขึ้นกับกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา

ครั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงและตั้งแขวงใหม่ในเขตธนบุรี เนื่องจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้แบ่งแขวงขนาดใหญ่ให้ย่อยลง เพื่อความชัดเจนในการให้บริการของสำนักงานเขต โดยได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบุคคโล แขวงบางยี่เรือ และแขวงตลาดพลู นำมาจัดตั้งเป็นแขวงสำเหร่และแขวงดาวคะนอง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

มุมมองวัดกัลยาณมิตรจากแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งแขวงสำเหร่และแขวงดาวคะนอง แยกจากพื้นที่แขวงบุคคโล แขวงบางยี่เรือ และแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม ปีเดียวกัน[2] ทำให้ปัจจุบัน เขตธนบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
วัดกัลยาณ์ Wat Kanlaya
0.785
8,942
2,762
11,391.08
หิรัญรูจี Hiran Ruchi
0.691
12,252
3,966
17,730.82
บางยี่เรือ Bang Yiruea
1.523
21,201
7,968
13,920.55
บุคคโล Bukkhalo
1.210
17,198
12,980
14,213.22
ตลาดพลู Talat Phlu
1.823
15,561
8,071
8,535.92
ดาวคะนอง Dao Khanong
1.289
17,361
11,878
13,468.58
สำเหร่ Samre
1.230
15,239
8,612
12,389.43
ทั้งหมด
8.551
107,754
56,237
12,601.33

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางรถยนต์[แก้]

ถนนสายหลักในพื้นที่เขตธนบุรี ได้แก่

เขตธนบุรีมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 3 แห่ง ได้แก่

ทางรถไฟ[แก้]

ใช้เส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย จากสถานีรถไฟมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ทางบีอาร์ที[แก้]

ทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน[แก้]

แหล่งน้ำ[แก้]

แม่น้ำและลำคลองสายสำคัญในพื้นที่เขต ได้แก่

ชุมชน[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. สืบค้น 3 มกราคม 2562.
  2.  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00134192.PDF
  3.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]