Category Archives: อำเภอเขาคิชฌกูฏ

ตำบลคลองพลู แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลจันทเขลม แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลชากไทย หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลตะเคียนทอง หลังคา พียู โฟม

ตำบลพลวง หลังคากันสาด โปร่งแสง 

 ทต. คลองพลู แพนเนล พียู

 ทต. จันทเขลม หลังคา พียู ลายไม้

ทต. ชากไทย แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ทต. ตะเคียนทอง แผ่นใส สีใสกระจก

ทต. พลวง หลังคา แซนวิช พียูโฟม