Category Archives: ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดขวัญ  is position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the keyword name in category.

ตำบลตลาดขวัญ บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา

ตำบลตลาดขวัญ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สถานีกระทรวงสาธารณสุข

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สถานีกระทรวงสาธารณสุข
อักษรไทย ตำบลตลาดขวัญ
อักษรโรมัน Tambon Talat Khwan
จังหวัด นนทบุรี
อำเภอ เมืองนนทบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด 8.2 ตร.กม. (3.2 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด 48,555
 • ความหนาแน่น 5,921.34 คน/ตร.กม. (15,336.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 11000
รหัสภูมิศาสตร์ 120102
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลตลาดขวัญ เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

ตำบลตลาดขวัญในอดีตยังเป็นชื่อชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีที่เรียกว่า บ้านตลาดขวัญ ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระองค์ได้ทรงยกฐานะหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ชื่อว่าบ้านตลาดขวัญแห่งนี้ให้มีฐานะเป็นเมืองนนทบุรีในปี พ.ศ. 2092[2] เพื่อประโยชน์ต่อการเกณฑ์ไพร่พลหากเกิดสงคราม รวมทั้งให้เป็นเมืองท่าและหน้าด่านทางทิศใต้ของกรุงศรีอยุธยา

ชุมชนตลาดขวัญตั้งอยู่ในริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศใต้ของวัดท้ายเมือง[3] โดยมีหอทะเบียนที่ดินเก่า (บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนนทบุรี 1) เป็นสิ่งยืนยันความเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ ปัจจุบันท้องที่ของตำบลในอำเภอเมืองนนทบุรีที่มีชื่อว่า “ตลาดขวัญ” นั้น ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา แต่อยู่ลึกเข้ามาตอนใน ส่วนบริเวณชุมชนบ้านตลาดขวัญอันเป็นที่ตั้งเมืองนนทบุรีโบราณนั้น ทุกวันนี้อยู่ในเขตตำบลบางกระสอและตำบลสวนใหญ่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

ตำบลตลาดขวัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองนนทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[4]

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางกระสอ (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางคลองบางซื่อและมีแนวกึ่งกลางซอยติวานนท์ 18 (ปิ่นประภาคม) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางเขน (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางซอยงามวงศ์วาน 2 (อัคนี) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางเขน (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางคลองบางตะนาวศรีและแนวเขตสมมุติระหว่างสุดซอยประชาราษฎร์ 3 (พันเอกหาญ) กับสุดซอยพิบูลสงคราม 10 (สุขนิรันดร์ 1) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสวนใหญ่ (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวเขตสมมุติตั้งแต่สุดซอยพิบูลสงคราม 10 (สุขนิรันดร์ 1) ผ่านปากซอยพิบูลสงคราม 13 (บุรีรังสรรค์) ถึงคลองบางแพรกเหนือ รวมทั้งแนวกึ่งกลางคลองบางแพรกเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

ตำบลตลาดขวัญแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากตำบลตลาดขวัญอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีทั้งตำบล แต่ระบบหมู่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปอย่างสิ้นเชิงและยังมีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของราชการ เช่น การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน การระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ การแบ่งเขตเลือกตั้งระดับท้องถิ่น การกำหนดพื้นที่บริการของโรงเรียน เป็นต้น

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

  1.  ฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดนนทบุรี. รายชื่อตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และขนาดพื้นที่ : อำเภอเมือง.
  2.  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543, หน้า 40.
  3.  รัตนา ศิริพูล. นนทบุรี. กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ ๑๙๙๙ จำกัด, 2543, หน้า 21.
  4.  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” (PDF)ราชกิจจานุเบกษา115 (พิเศษ 34 ง): 76–103. 6 พฤษภาคม 2541.