Category Archives: อำเภอนิคมพัฒนา

ตำบลนิคมพัฒนา แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลพนานิคม หลังคากันสาด โปร่งแสง 

ตำบลมะขามคู่ หลังคา พียู โฟม

ตำบลมาบข่า แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ทต. มะขามคู่ หลังคา พียู ลายไม้

ทต. มาบข่า หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ทต. มาบข่าพัฒนา แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ทม. มาบตาพุด แผ่นใส สีใสกระจก

อบต. นิคมพัฒนา หลังคากันสาด โปร่งแสง 

อบต. พนานิคม หลังคา พียู โฟม