Category Archives: อำเภอดอนพุด

ตำบลดงตะงาว หลังคา แซนวิช พียูโฟม

 ตำบลดอนพุด แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลบ้านหลวง หลังคากันสาด โปร่งแสง 

 ตำบลไผ่หลิ่ว แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ทต. ดอนพุด หลังคา พียู โฟม

อบต. ดงตะงาว แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น