ผนัง FACADE LYSAGHT®CLAD LINER™

LYSAGHT® CLAD LINER™ เหมาะกับงานผนังหรือฝ้าอาคารทั้งภายในและภายนอก

  • ออกแบบมาพิเศษเพื่องานตกแต่ง
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
  • ทำให้อาคารมีความโดดเด่นสวยงามขึ้น