หลังคาและผนัง LYSAGHT® HR-29®

LYSAGHT® HR-29® ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่สมมาตรกันทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นหลังคาและผนังที่ต้องการรูปลักษณ์ที่ลึกโดดเด่นแบบทันสมัยและความแข็งแรงเป็นเลิศ ลอนที่สูงให้ความแข็งที่เป็นเลิศ ทำให้สามารถรองรับพื้นที่หน้ากว้างได้อย่างหมาะสมและให้การระบายน้ำได้ดี

ความกว้างของแผ่น: 730 มม.
ความสูงของแผ่น: 38 มม.
ความลาดเอียงต่ำสุด:
ทำจากเหล็ก BlueScope COLORBOND® และ ZINCALUME®
ความหนาของชั้นเคลือบ: AZ150
ความหนาแผ่นเหล็ก: ความหนาก่อนเคลือบ 0.42 มม. , 0.55 มม.
เกรดเหล็ก: G550