หลังคาและผนัง LYSAGHT® LOCKED SEAM®

LYSAGHT® LOCKED SEAM® ด้วยท้องลอนที่กว้างและแบน ลอนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี เป็นแผ่นหลังคาและผนังแบบ standing seam ที่ทันสมัยเพิ่มองค์ประกอบที่สมบูรณ์สำหรับงานสถาปัตยกรรม ด้วยความสามารถในการโค้งและทรง Tapered และการ Seam นี่เป็นที่สุดของแผ่นหลังคาสำหรับสไตล์ ความเอนกประสงค์ และการใช้งาน

ความกว้างของแผ่น: 495 มม. หรือ 521 มม.
ความสูงของแผ่น: 38 มม. (สำหรับ 495) หรือ 25 มม. (สำหรับ 521)
ความลาดเอียงต่ำสุด:
ทำจากเหล็ก BlueScope COLORBOND® และ ZINCALUME®
ความหนาของชั้นเคลือบ: AZ150
ความหนาแผ่นเหล็ก: ความหนาก่อนเคลือบ 0.55 มม.
เกรดเหล็ก: G300