หลังคาและผนัง LYSAGHT® SELECT SEAM® II

LYSAGHT® SELECT SEAM® II ความสวยงามของเป็นแผ่นหลังคาและผนังแบบ standing seam แบบดั้งเดิมนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหลังคาและผนังของอาคารที่พักอาศัยและที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยสมัยใหม่ ด้วยแนวสันลอนตรงเรียบ การยึดไร้รอยเจาะแบบ Snap-on, batten-less ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง ผนวกกับรูปลักษณะที่ดูเรียบนุ่มนวลให้การป้องกันน้ำรั่วซึมได้ยอดเยี่ยมและประหยัดค่าใช้จ่าย

ความกว้างของแผ่น: 520 มม.
ความสูงของแผ่น: 25 มม.
ความลาดเอียงต่ำสุด: 7.5°
ทำจากเหล็ก BlueScope COLORBOND® และ ZINCALUME®
ความหนาของชั้นเคลือบ: AZ150
ความหนาแผ่นเหล็ก: ความหนาก่อนเคลือบ 0.55 มม.
เกรดเหล็ก: G300