หลังคาและผนัง LYSAGHT® ZIPDEK®

LYSAGHT® ZIPDEK® เป็นระบบหลังคาโครงสร้างเอนกประสงค์แบบ standing seam ด้วยลอนที่สูงเหมาะสำหรับทรงเรขาคณิตของหลังคาที่ซับซ้อนที่จำเป็นต้องใช้แผ่นหลังคาที่โค้งและทรง Tapered โดย Seam และยึดด้วยคลิปที่ยึดแบบซ่อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการป้องกันน้ำรั่วซึมและความแข็งแรงที่เป็นเลิศ

ความกว้างของแผ่น: มาตรฐาน 300 มม., 400 มม., 500 มม.
การลดระดับ: ระยะ 250-600 มม.
ความสูงของแผ่น: 65 มม.
ความลาดเอียงต่ำสุด:
ทำจากเหล็ก BlueScope COLORBOND® และ ZINCALUME®
ความหนาของชั้นเคลือบ: AZ150
ความหนาแผ่นเหล็ก: ความหนาก่อนเคลือบ 0.55 มม. , 0.80 มม.
เกรดเหล็ก: G300
อลูมิเนียม: 0.70 – 1.20 มม.