หลังคา LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA™

LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA™ คือระบบหลังคาแบบไร้รอยเจาะ ระบบขบล็อคล่าสุดที่ออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ

  • ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่น ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาก่อสร้าง
  • ด้วยท้องลอนที่กว้างและสันลอนที่สูง ทำให้ระบายน้ำได้ดี
  • ด้วยรูปลอนที่แข็งแรงและขายึดแบบพิเศษทำให้สามารถพาดแปได้ระยะไกลกว่า
  • รูปลอนยังสามารถดัดโค้งไปตามโครงสร้างได้ความยาวที่ต่อเนื่องของตัวแผ่น
  • และวิธีติดตั้งที่สะดวก โดยการใช้คลิป KL98 เป็นสิ่งที่รับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี