อาคารเหล็กสำเร็จรูป LYSAGHT PROBUILD™

ระบบโครงสร้าง PEB คืออะไร?

ระบบโครงสร้าง PEB หรือ Pre-Engineered Building

  • เป็นระบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ ก่อนนำไปติดตั้งที่ไซต์ก่อสร้างหรือสถานที่จริง
  • โดยทั่วไปแล้วโครงสร้าง PEB จะใช้สำหรับอาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมซึ่งมีขนาดใหญ่อย่างเช่น โกดัง โรงงาน หรือศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น