Ranbuild®: อาคารเหล็กสำเร็จรูป

อาคารเหล็กสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ Ranbuild® ได้รับการออกแบบ

  • เป็นโครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ขึ้นรูปเย็นน้ำหนักเบาให้ความแข็งแรง
  • เพื่อให้ลูกค้าได้รับอาคารที่แข็งแรงที่สุด มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  • ให้มีความเป็นอเนกประสงค์ซึ่งหาไม่ได้ในอาคารสำเร็จรูปของเจ้าอื่น
  •  ให้ราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับอาคารที่สร้างขึ้นเฉพาะ